Adesse

Kasvule orienteeritud finantsjuhtimine.

Adesse

Adesse pakub kvaliteetset paberivaba raamatupidamisteenust ning finantsalast tuge sinu ettevõttele.

Paberivaba raamatupidamine toetab kiiremat, täpsemat ja usaldusväärsemat raamatupidamist ning aitab muuta finantsaruanded adekvaatsemaks. Nii on sinul kui ettevõtte juhil hea ülevaade kõigest olulisest ning garanteeritud kindlustunne äritulemuste kasvatamiseks.

Meie eesmärk on viia üldine bürokraatia miinimumini ja sinu ettevõtte finantstulemused maksimumini.

Loome koos
sinu äri
edutabeli.

Paberivaba raamatupidamine

Paberivabaks raamatupidamiseks üle viimine

Konsultatsioon ja finantsnõustamine

Konsultatsioon ja finantsnõustamine

Aastaaruanded

Aastaaruannete koostamine

Raamatupidamine

Igakuine raamatupidamine

Hinnastamine

Raamatupidamisteenus:

  • raamatupidamise sisseseadmine
  • algdokumentide sisestamine
  • põhivaraarvestus
  • personalitöö (lepingute sõlmimine, puhkused, haiguslehed)
  • palgaarvestus
  • deklaratsioonide koostamine
  • maksekorralduste ettevalmistamine panka
  • perioodi lukustamine, aruandlus ja ülevaade juhtkonnale
  • majandusaasta aruande koostamine
Iga eduka äri aluseks on hästikorraldatud raamatupidamine. Meie jaoks on oluline teha just sinu äri eripärasid arvestav pakkumine. Seda kõige paremas tähenduses!